Contractmanagement

 

Contract getekend en toch onvoorziene situaties; hoe ga je hiermee om als uitvoerende partij? ?

Overgewaaid vanuit Amerika, valt de term ‘Vested’ ook in Nederland steeds vaker. Maar wat betekent het nu precies en wat kunnen we ermee bereiken? Vested staat voor Vested-outsourcing, een methodologie voor het creëren van intensieve, samenwerkende (zaken)relaties. Win-win-samenwerkingen worden gerealiseerd, waarbij beide partijen evenredig toegewijd zijn aan elkaars succes. De basis is een flexibel relationeel contract, waarbij samen de gewenste resultaten worden bepaald en risico’s en opbrengsten worden gedeeld. Een nieuwe manier van samenwerken, maar is de markt hier ook klaar voor?

Ondernemerschap en eigenaarschap

Trends op de markt zorgen ervoor dat regelmatig nieuwe methodieken worden geïntroduceerd. Vested is zo’n nieuwe methodiek. Het biedt meer ruimte binnen een samenwerking, een behoefte die momenteel erg actueel is. Er wordt ondernemerschap en eigenaarschap verwacht van alle samenwerkende partijen. Met elkaar wordt bepaald wat de visie van de opdracht is en wat de activiteiten en prestaties moeten zijn om deze opdracht samen succesvol te laten verlopen. Waar bij traditionele procedures, de aanbesteder vaak beperkingen oplegt aan de gegadigden, is het speelveld bij Vested vele malen groter. Een potentiële opdrachtnemer wordt gestimuleerd om meer vanuit ondernemerschap te denken en te acteren, waardoor meer passie voor de opdracht en extra kansen ontstaan. Door volledige betrokkenheid van alle ketenpartners ontstaat trots en motivatie om een project succesvol te laten verlopen.

Gericht op het gezamenlijk resultaat

Vested richt zich op het resultaat en legt niet persé de focus op de manier waarop dit resultaat wordt bereikt. De opdrachtgever staat open voor oplossingen en alternatieven vanuit de opdrachtnemer en vertrouwt op het deskundig advies: het gezamenlijk resultaat is van belang. Toezicht houden is ondergeschikt aan de inzichtelijkheid van een opdracht. Hierbij wordt een prijsmodel met incentives gehanteerd, met budget, in plaats van een vaste prijs, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen basisdienstverlening, verwachtingen van activiteiten en transformatie. De opdrachtnemer wordt geprikkeld om de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk te realiseren om zo winstgevend te kunnen zijn.

Wel of geen Vested

Het klinkt als een ideaal scenario, maar toch hoeft Vested niet voor ieder project de geschikte methode te zijn. Het is belangrijk om vooraf altijd goed te bepalen om wat voor soort project het gaat, welke samenwerkingen hierbij ontstaan, wat voor contract hiervoor nodig is en welke partij de juiste is voor de uitvoering. Die analyse bepaalt de juiste vorm van samenwerking. Is dat Vested, dan omarmen we deze methodologie en bieden we veel ruimte in het speelveld. Heeft een project een meer traditionele aanpak nodig, dan is dat de succesvolle manier om een project te laten slagen. Staar je dus niet blind op een methode, maar begin en eindig bij het projectdoel en de marktcapaciteiten.
De adviseurs van Rainbow Management houden de trends en ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten. Wij informeren je hier regelmatig over via onze website en social media kanalen.