Bij projecten met veel verschillende partijen kan het lijken alsof wensen onverenigbaar zijn.

 • Het is onduidelijk wat de machtsverhoudingen zijn.
 • Welke partij is waarvoor precies verantwoordelijk? Waar ligt de grens van die verantwoordelijkheden?
 • Je krijgt in een organisatie niet de juiste persoon te pakken. Wie moet je hebben om dingen gedaan te krijgen?
 • Is er voldoende draagvlak?

Het is vervelend als het project stokt doordat deze zaken onduidelijk zijn.

Eerst contact management dan samenwerken

Omgevingsmanagement heeft de naam dat het vooral over ‘soft skills’ gaat. Maar het is ook een strategisch spel. En de resultaten zijn hard en tastbaar.

Omgevingsmanagement is het systematisch inzetten van gezond verstand. Begrijpen wat mensen nodig hebben en wanneer. Hoe kunnen we een bepaalde persoon laten voelen dat hij baat heeft bij dit project? Hoe kunnen we het eventuele nadeel voor hem inperken? Wat zijn zijn triggers? Het komt kortom neer op:

 • Het inzichtelijk maken en in balans brengen van belangen
 • Het elimineren fysieke en juridische obstakels
 • Het formaliseren en consolideren van samenwerkingen

Onze omgevingsmanagers:

 • Brengen (keten)partijen bij elkaar;
 • Creëren voorwaarden voor succesvolle samenwerking;
 • Formaliseren en consolideren samenwerkingen;
 • Elimineren fysieke en juridische obstakels;
 • Creëren inzicht in belangen en standpunten;
 • Brengen balans in belangen;
 • Communiceren helder en effectief;
 • Creëren draagvlak binnen en buiten organisaties.

Case: Tafel Ruimte & Infra

Case: Waaksaam

De Tafel Ruimte & Infra is een samenwerkingsverband om de metropoolregio Amsterdam mobiel te houden voor goederenvervoer. Schiphol Area Development Company (SADC) is de voorzitter. Tafel Ruimte & Infra wilde graag innovatieve projecten doen op het raakvlak tussen logistiek en verkeersmanagement/ITS.

 • Het project lag al anderhalf jaar stil.
 • Met Tata Steel, Schiphol, rijk, provincie  en gemeentes.
 • Strategisch stakeholder management: een goede belangen-issue-analyse gaf de doorslag.

Meer weten? Lees het verhaal van Walther Ploos van Amstel

WaakSaam beheert en onderhoudt tot juni 2025 de vaarwegen, wegen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland. Dit is in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 • We wonnen een tender voor Dura Vermeer. We zetten daarna een combi op met Dura Vemeer, Imtech/Dynniq en Van den Biggelaar.
 • Het is het eerste gebiedscontract voor een periode van 10 jaar: innovatief voor de overheden en aannemer.

Meer weten over omgevingsmanagement, neem vrijblijvend contact met ons op