Omgevingsmanagement

Impact van de omgevingswet op de omgevingsmanager

rainbow

Heeft de omgevingswet impact op het werk van een omgevingsmanager?

Veel mensen in de bouw en infra hebben het erover. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 eindelijk ingegaan! Wat merken we hier eigenlijk van als omgevingsmanagers? Of nog belangrijker; wat voor impact heeft het op ons werk? Ik vroeg ChatGPT: Kun je een blog schrijven over de impact van de omgevingswet op omgevingsmanagement? Als je het aan ChatGPT vraagt is de impact groot. Maar klopt dat eigenlijk wel? In deze blog lees je wat ChatGPT beweert en wat ik van die bewering vind.

Een nieuw speelveld

ChatGPT schrijft: “De nieuwe Omgevingswet brengt een ingrijpende verandering in de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen en milieubeheer worden gereguleerd. Een van de belangrijkste aspecten is de introductie van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Deze vervangen een groot aantal bestaande plannen. Het doel is om ruimtelijke ordening en milieu te integreren en een overzichtelijk en samenhangend geheel te creëren.

Dit zou het werk van omgevingsmanagers volgens ChatGPT moeilijker maken, omdat zij zich moeten aanpassen aan nieuwe procedures. Het coördineren van vergunningsaanvragen en projecten zou complexer worden, aangezien meerdere aspecten van ruimtelijke ordening en milieu nu onder één dak vallen.

Volgens mij valt de impact op het dagelijkse werk van de omgevingsmanager mee. Als ik kijk naar mijn projecten van het afgelopen decennium, dan ben ik hooguit 5% van mijn tijd bezig geweest met vergunningen. Dat meerdere aspecten van de ruimtelijke ordening nu onder één wet vallen klinkt mij als muziek in de oren. Overzichtelijk juist als je bij één loket kunt aankloppen voor al je vergunningen! In het verleden heb ik wel eens met drie verschillende loketten moeten schakelen voor verschillende vergunningen binnen hetzelfde project. Dat is natuurlijk niet efficiënt.

Integrale aanpak

Wat zeg ChatGPT nog meer? “Een van de positieve aspecten van de Omgevingswet is de nadruk op een integrale aanpak. Dit betekent dat omgevingsmanagers moeten samenwerken met experts op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer en andere relevante disciplines. Het is essentieel om een holistische benadering te hanteren bij het plannen en uitvoeren van projecten.”

“Omgevingsmanagers moeten ook rekening houden met de belangen van verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies, bedrijven en bewoners. Communicatie en overleg worden nog belangrijker om consensus te bereiken en conflicten te vermijden.”

De core business van het omgevingsmanagement is rekening houden met alle belangen vanuit de omgeving. De Omgevingswet onderstreept dat dit belangrijk blijft. Daardoor verandert mijn werk niet. Dit is juist waar ik de afgelopen jaren het meeste aan heb gewerkt als omgevingsmanager.

Digitalisering en Informatievoorziening

Tot slot zegt ChatGPT dat de Omgevingswet de nadruk legt op digitalisering. “Alle relevante informatie, zoals regelgeving, plannen en vergunningen, zal beschikbaar zijn in één digitaal loket: het Omgevingsloket. Dit vereenvoudigt de toegang tot informatie, maar brengt ook de verplichting met zich mee om up-to-date te blijven en veranderingen in wet- en regelgeving bij te houden.

Omgevingsmanagers moeten investeren in digitale vaardigheden en tools om efficiënt gebruik te maken van het Omgevingsloket. Het gebruik van geavanceerde software voor projectmanagement en informatiedeling wordt steeds belangrijker om bij te blijven in deze snel veranderende omgeving.”

Okay, dus ik moet digitaal vaardig blijven en met tools overweg kunnen? Easypeasy! Bijna bij elk nieuw project of bij elke nieuwe opdrachtgever moet ik wel weer met minimaal één nieuwe tool kunnen werken. Dat is een kwestie van gewoon doen. Vaak zijn die tools super intuïtief ingericht en heb je ze binnen een uurtje wel door. Soms is het iets moeilijker. Dan is het een kwestie van een tutorial volgen van een paar uurtjes en dan heb je het ook wel onder de knie. Dit aspect van de nieuwe omgevingswet heeft waarschijnlijk weinig impact op mijn dagelijkse werk als omgevingsmanager.

De praktijk gaat het uitwijzen

Goed, samengevat concludeer ik dat de impact van de Omgevingswet voor nu klein is op het dagelijks werk voor mij als omgevingsmanager. Het vraagt dat ik oog blijf houden voor de benodigde vergunningen, de belanghebbenden in de omgeving en investeer in mijn digitale vaardigheden. Dat is niet anders dan voorheen. Wellicht dat de praktijk en het toepassen van de Omgevingswet weerbarstiger is dan het lijkt. Dat gaan we als omgevingsmanagers de komende jaren ondervinden. Ik ben benieuwd!

Deze blog kijkt nu alleen naar de impact op het dagelijkse werk van een omgevingsmanager en naar slechts een aantal zaken. Als de blog meer toegespitst zou zijn op de impact die de Omgevingswet op een project kan hebben dan zou ik op een heel ander antwoord kunnen komen. Reden voor een vervolg blog?

Silvia Burger, Omgevingsmanager & Projectmanager

Toepasbaar advies

Ons advies is het sluitstuk
dat leidt tot actie

Bindmiddel tussen partijen

Partijen verbinden voor
gezamenlijke projectdoelen

Keuzevrijheid

Inzicht geven voor
weloverwogen keuzes

Faciliteren van optimale keuzes

Verbetering van
aanbestedingen voor optimale resultaat

Funda Okat

Projectmanagement Ondersteuner
Ervaar onze expertise

Persoonlijk contact

Ontdek hoe onze expertise uw organisatie kan transformeren.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

X Years! Rainbow Management

Bekijk onze
sfeerimpressie

X Years! Rainbow Management

Dit jaar vieren wij met trots ons 10-jarig jubileum! Al een decennium lang bieden wij ondersteuning en advies bij projecten, op een manier die echt het verschil maakt. Onze onderscheidende aanpak richt zich op het gehele team, waarbij we gezamenlijk en daadkrachtig te werk gaan.

Met een persoonlijke en eigentijdse benadering brengen wij al tien jaar mensen, organisaties en projecten in beweging en maken wij complexe vraagstukken helder. Follow the rainbow en ontdek hoe wij met passie en toewijding blijven bijdragen aan jouw succes.

8.7

o.b.v. 69 projecten

Bekijk vacatures