Omgevingsmanagement

 

De ‘onzichtbare’ omgevingsmanager ?

De omgevingsmanager begrijpt wat stakeholders nodig hebben en wanneer. Bij bouwprojecten met veel verschillende partijen spelen uiteenlopende belangen, die vaak onoverkomelijk lijken. De taak van de omgevingsmanager is om orde te scheppen, partijen tot elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Maar wat als het geen bouwproject betreft, maar een actueel politiek bestuurlijk thema, waar het hele land zich mee bezighoudt en een mening over heeft gevormd door o.a. uitspraken van de media en politiek? Juist dan is de omgevingsmanager van cruciaal belang; op de voorgrond, maar vooral op de achtergrond.

 

Balans tussen belangen

Vaak zien we dat hoe meer politiek bestuurlijke aandacht er is voor een thema, hoe meer verlies van draagvlak onder stakeholders en burgers ontstaat. Politici of media brengen een bepaald standpunt naar buiten en de maatschappij kent hier een eigen interpretatie aan toe. De discussie ligt op tafel, of in dit geval, open in het maaiveld. Binnen een dergelijk thema is het dan juist van belang om duidelijk en transparant het feitelijke verhaal te blijven vertellen, zonder deel te nemen aan de discussie. De omgevingsmanager wil een gebalanceerde belangenvertegenwoordiging bereiken als eindresultaat, waarbij een escalatie van de situatie dient te worden voorkomen.

 

Emotie omzetten in actie

De omgevingsmanager speelt een centrale rol in een situatie. Bij een actueel politiek bestuurlijk item, wordt van de omgevingsmanager verwacht om zich bezig te houden met de externe situatie, bijvoorbeeld een situatie met emoties zoals woede, verdriet en onbegrip. Juist de interne omgevingsmanager, die doorgaans extern onzichtbaar is, is die objectieve persoon, die de woede kan omzetten in onderhandelingsstrategieën en afspraken tussen politici en bestuurders. Dit zorgt ervoor dat emoties niet de overhand krijgen bij een gevoelig thema, maar de objectieve feiten op tafel komen te liggen om een positief eindresultaat te verkrijgen.

 

Duidelijke communicatie

Feitelijke communicatie binnen deze thema’s is een vereiste. Een goede omgevingsmanager pakt de rol die nodig is, om intern en extern duidelijkheid te creëren in een onduidelijke situatie. Het voeren van heldere, transparante en vooral consistente gesprekken met stakeholders zorgt voor die duidelijkheid en creëert een breder intern draagvlak. Projectrisico, en daarmee ook de (landelijke) discussie, kan hierdoor worden beperkt. De omgevingsmanager is de sleutelfiguur in deze actuele thema’s en zorgt, vooral op de achtergrond en onzichtbaar voor het grote publiek, voor een succesvol verloop van een ontwikkeling.

Speelt er binnen jouw organisatie een politiek bestuurlijk thema, waarvoor je hulp in wilt schakelen van een van onze omgevingsmanagers? Neem contact met ons op voor meer de mogelijkheden!