Privacyverklaring

Rainbow Management respecteert uw privacy en doet er zo veel mogelijk aan om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt via bijvoorbeeld een contactformulier op onze website.

 

Wie wij zijn

Wij zijn Rainbow Management B.V., KvK60762799, gevestigd aan de Rijnzathe 7, 3454 PV De Meern te Utrecht. Wij hebben een privacy aanspreekpunt aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebben, kunt u ons privacy aanspreekpunt bereiken door uw vraag te sturen naar info@rainbowmanagement.nl.

 

Rainbow Management is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze versie is het laatst bijgewerkt op 4 januari 2023.

 

Gegevens die wij over u verzamelen
Rainbow Management verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld contact met ons op te nemen via de mail. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Identiteitsgegevens zoals voornaam, achternaam, organisatie, functie en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten (factuur)adres, (aflever/bezoek) adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Profielgegevens zoals feedback en antwoorden in reviews op onze website.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP)-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 

Rainbow Management gebruikt: functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met technische gegevens dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 • Voorkeuren omvatten informatie die van invloed kan zijn op het gedrag en vormgeving van onze website zoals uw voorkeur voor taal op onze website.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.
 • Geaggregeerde gegevens zoals statistische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen bijzondere categorie persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens).

 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.
Rainbow Management gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor zakelijke doeleinden indien het beoogde gebruik conform de vigerende wet- en regelgeving is. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Voor het uitvoeren van overeengekomen of nog overeen te komen dienstverlening.
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief, kunt u die op elk moment intrekken door uw verzoek te mailen naar info@rainbowmanagement.nl. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.

 

In de tabel hieronder staat een beschrijving van de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken en op welke rechtsgronden we ons baseren om dit te doen. Waar van toepassing hebben wij ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn.

Doel/activiteit

Type
gegevens

Wettelijke
basis voor verwerking inclusief basis van legitiem belang

Om u te registreren als nieuwe klant

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

Uitvoering van een contract met u

Om uw product- of dienstafname te
verwerken en af ​​te leveren, inclusief:

(a) Betalingen, vergoedingen en kosten
beheren

(b) Het aan ons verschuldigde geld
innen en terugvorderen

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (om schulden aan ons te innen)

Om onze relatie met u te beheren,
waaronder:

(a) U vragen om een ​​recensie achter
te laten of een enqu
ête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te bestuderen hoe
klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om ons bedrijf en deze website te
beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse,
testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) 

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie- en
IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van
een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en
advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die we
u aanbieden te meten of te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om
ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze
marketingstrategie te informeren)

Om data-analyse te gebruiken om onze
website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te
verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren,
om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te
ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te
doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme
belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten
groeien)

 

 

U kunt uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen via de instellingen van uw browser.

Rainbow Management zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden kan bereiken via andere middelen en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

In sommige omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

 

Delen met anderen

Rainbow Management deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rainbow Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Rainbow Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rainbowmanagement.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Het recht op inzage en het recht om uw persoonsgegevens te kopiëren.

Het recht om uw toestemming in te trekken.

Het recht op rectificatie.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht om uw persoonsgegevens te wissen.

Het recht om bezwaar te maken.

Het recht om de verwerking te beperken.

U hebt ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land. We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw zorgen weg te nemen voordat u de autoriteiten benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

 

Met wie moet u contact opnemen voor toegangsrechten voor personen? Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op info@rainbowmanagement.nl.

 

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Toepasbaar advies

Ons advies is het sluitstuk
dat leidt tot actie

Bindmiddel tussen partijen

Partijen verbinden voor
gezamenlijke projectdoelen

Keuzevrijheid

Inzicht geven voor
weloverwogen keuzes

Faciliteren van optimale keuzes

Verbetering van
aanbestedingen voor optimale resultaat

Funda Okat

Projectmanager Ondersteuner
Ervaar onze expertise

Persoonlijk contact
Ontdek hoe onze expertise uw organisatie kan transformeren.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

X Years! Rainbow Management

Bekijk onze
sfeerimpressie

X Years! Rainbow Management

Dit jaar vieren wij met trots ons 10-jarig jubileum! Al een decennium lang bieden wij ondersteuning en advies bij projecten, op een manier die echt het verschil maakt. Onze onderscheidende aanpak richt zich op het gehele team, waarbij we gezamenlijk en daadkrachtig te werk gaan.

Met een persoonlijke en eigentijdse benadering brengen wij al tien jaar mensen, organisaties en projecten in beweging en maken wij complexe vraagstukken helder. Follow the rainbow en ontdek hoe wij met passie en toewijding blijven bijdragen aan jouw succes.

8.7

o.b.v. 69 projecten

Bekijk vacatures