Adviesbureau

rainbow management

 

Contracten die markt en overheid bij elkaar brengen

een contract bindt, samenwerking verbindt

Contracten die markt en overheid bij elkaar brengen

Rainbow Management is een adviesbureau voor contractmanagement, ­omgevingsmanagement, en aanbestedingen.
Wij brengen beweging in mensen, projecten en organisaties en maken complexe vraagstukken helder. Succesvolle samenwerkingsverbanden en gezamenlijke doelen kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer iedereen elkaars belangen kent en respecteert. Dan kunnen ook de benodigde vervolgstappen worden genomen. Een proces dat wij met plezier begeleiden.

Wij werken voor zowel marktspelers als overheden, zoals Rijkswaterstaat en aannemers. Contracten brengen deze partijen tot elkaar en leggen de basis voor een goede samenwerking. Het contract is daarbij echter een middel, geen doel. t

l

CONTRACT­MANAGEMENT

Een contract geeft helderheid over doelen, scopes, risico’s en verwachtingen.
Wij zorgen voor overeenstemming van deze uitgangspunten vóórdat het contract getekend is en zien het contract als middel voor een geslaagde samenwerking.

lees meer

OMGEVINGS­MANAGEMENT

De omgeving is bepalend voor het succes van een project. Projecten zijn vaak complex en afhankelijk van verschillende factoren. De omgevingsmanager biedt helderheid in uitgangspunten en belangen en begeleidt het proces van strategie tot oplevering.

lees meer

b

AANBESTEDINGEN

Een aanbesteding is geen dagelijkse kost voor organisaties. Vanuit onze expertise zijn wij inzetbaar binnen het gehele proces en fungeren wij ook als extern reviewteam in de rol van objectieve lezer. Dit doen wij voor zowel aanbestedende partijen als inschrijvers.

lees meer

onze klanten

Rainbow management heeft oplossingen voorzien voor deze bedrijven

Rainbow Management

Een Team van Professionals

Wat doen we &

Waar zijn we goed in?

Wij zijn een adviesbureau voor contractmanagement, omgevingsmanagement en aanbestedingen. Wij zorgen dat aanbestedingsprocedures succesvol worden doorgelopen en contracten in harmonie met omgevingswensen worden nageleefd.

Toepasbaar advies

In reguliere markt geldt “elk goed advies eindigt met een vervolgadvies”, bij ons is advies het eindadvies welke wij voor de klant kunnen toepassen of de klant voor zichzelf kan toepassen.

Bindmiddel tussen partijen

In het belang van het project/ doel partijen bijeen brengen en houden, verbinden op inhoud.

Vertaalbureau tussen binnen en buiten

Het doorvertalen van externe wensen en eisen naar interne processen van de klant en het overbrengen van klantwensen naar de omgeving en draagvlak ervoor creeeren.

1

Keuzevrijheid

Mogelijk maken dat alle partijen voor zichzelf keuzes kunnen maken, wij helpen ze bij inzicht in oorzaken en gevolgen en verbanden.

Van complexiteit naar overzicht/inzicht

In brei van zaken de rode draad vinden.

i

Faciliteren van optimale keuzes

Aanbestedingen zo inrichten dat aannemers de optimale inschrijver kunnen selecteren.

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624