Een contract bindt, samenwerking verbindt

 

Wij doen cont(r)actmanagement

Rainbow Management werkt voor zowel marktspelers als overheden, zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Wij begrijpen dat samenwerking in de keten slaagt als iedereen elkaars belangen kent en respecteert.

Het contract is daarbij een middel, geen doel. Natuurlijk moet de rechtmatigheid in orde zijn. Maar we moeten ons niet blindstaren op het juridische aspect van contracten. Het gaat uiteindelijk om de doelmatigheid van het contract en het project.

 

Wij zorgen ervoor dat de partijen het eens worden over doel, scope en acceptabele risicoverdeling. Dit moet helder zijn voordat het contract er ligt. Dit zorgt voor duidelijkheid en een goed onderling contact. Het contract is dan nog een formaliteit.

Onze contracten zijn flexibel en faciliteren het omgaan met veranderingen. Want een contract moet de veranderde realiteit van een project niet in de weg zitten.
Duiken er nieuwe ontwikkelingen op? Ons uitgangspunt is om dan terug te gaan naar de gedeelde intentie. We beoordelen of deze ontwikkelingen invloed hebben op het gezamenlijke doel. Zo ja, dan maken wij de aangepaste scope, werkwijze of organisatie contractueel mogelijk. Een eventuele contractwijziging hoeft zo geen drama te zijn.

 

Projecten die wél van de grond komen

Door deze uitgangspunten te volgen, realiseren wij succesvolle samenwerkingsverbanden. Ook als stakeholders eerst niet wilden samenwerken. En zonder dat de individuele partijen hun eigenheid verliezen en belang niet gediend zien.

  • Geen claims
  • Weinig faalkosten voor beide partijen
  • Projecten die rendabel zijn en binnen de gestelde termijn opgeleverd worden

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624