Wat is omgevingsmanagement?

De omgeving is bepalend voor het succes

De omgeving speelt een belangrijke rol in het slagen van projecten. Ruimtelijke projecten zijn van directe invloed op een sterk transformerend gebied en er spelen meestal verschillende belangen bij stakeholders. Het zijn vaak complexe situaties. Het slagen van een ruimtelijk project is afhankelijk van de mate waarin de randvoorwaarden, zoals regelgeving en overeenstemming tussen samenwerkende partijen, ingevuld zijn. Het is van groot belang dat de realisatie geen vertraging ondervindt en een vastgesteld budget wordt aangehouden; een proces waarbij stakeholders nauw betrokken dienen te worden om een gezamenlijk eindresultaat te kunnen opleveren. De omgevingsmanager laat dit proces zo vloeiend mogelijk verlopen; van strategie tot oplevering.

Omgevingsmanagement van begin tot eind

Een goede omgevingsmanager zorgt ervoor dat projecten op alle niveaus optimaal functioneren. Een omgevingsmanager houdt zich bezig met zowel de strategische, tactische als de operationele aspecten van het omgevingsmanagement. Een project begint met een bepaald uitgangspunt en een verwachting van resultaat. Gedurende het proces worden eisen en wensen uit de omgeving toegevoegd; hoe kan een ideaal plaatje worden omgezet in een realistisch eindresultaat met een gezamenlijk belang? In een vroeg stadium wordt in gesprek gegaan met stakeholders en worden gezamenlijke belangen inzichtelijk gemaakt. Zo worden samenwerkingen geformaliseerd en geconsolideerd om fysieke en juridische obstakels tijdig te kunnen aanpakken. Daarnaast houdt de omgevingsmanager zich bezig met het operationele proces, zoals bouwcommunicatie, vergunningaanvragen en afstemming met netwerkbeheerders. Hierbij is een heldere en effectieve communicatie onmisbaar.

De omgeving in een totaalproces

Zowel bij (publieke) aanbestedende opdrachtgevers als bij private opdrachtnemers / aannemers wordt omgevingsmanagement toegepast. De processen die worden doorlopen zijn echter vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het is belangrijk voor een omgevingsmanager om te beschikken over uitermate veel kennis en ervaring over verschillende situaties. De verwachtingen, belangen, maar ook bezwaren van stakeholders, kunnen en begrijpen en weten dat de samenwerking pas geslaagd is wanneer deze elementen een volwaardige plek krijgen in de afwegingen.
Door vanuit het oogpunt van beide partijen een totaalproces te doorlopen, kan snel worden geschakeld tussen complexe materie en wordt de strategische visie van opdrachtgevers omgezet in een praktisch en oplossingsgericht proces.

Wil je een objectieve en oplossingsgerichte adviserende partij inschakelen om het project te laten slagen?

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624