Wat is een EMVI-review?

Binnen 3 werkdagen uw EMVI-plannen verbeterd!

Een tender is een race tegen de klok, een proces vol onzekerheid en complexe situaties. Waar ligt de focus voor de aanbesteder en hoe kan een inschrijvende partij op een efficiënte en onderscheidende manier deelnemen aan de aanbesteding? Door het opzetten van een tenderteam worden in- en externe specialisten bij elkaar gebracht, wat zorgt voor nuttige interne reviews met zinvolle feedback. Een aanbesteding kan als voorwaarde hebben dat de inhoud wordt getoetst op het kwaliteitsdeel van de inschrijving. Dan wordt een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-review toegepast.

Het vooraf toetsen van een inschrijving aan de hand van EMVI-criteria, zorgt ervoor dat op een objectieve manier de meerwaarde van de inschrijver en de belangen die spelen inzichtelijk zijn. De kunst is om deze objectieve EMVI-review vanuit het perspectief van de aanbesteder? te schrijven. De bevindingen worden verwerkt in de definitieve inschrijving om zo de meest kwalitatieve inschrijvingsdocumenten te realiseren.

Een voorportaal voor de aanbesteding

De belangen bij een aanbesteding zijn niet altijd hetzelfde; staat de omgeving bijvoorbeeld centraal of wordt een duurzaam proces gestimuleerd? De aanbestedende dienst maakt bij een aanbesteding een keuze in de belangrijkste zaken en licht daar gemiddeld een drietal belangrijkste elementen uit om deze vervolgens in een EMVI-plan uit te vragen. De inschrijver kan bij het samenstellen van de inhoud van de inschrijving, vooral bij tijdsdruk, de focus en efficiëntie uit het oog verliezen en de daadwerkelijke behoefte van de aanbesteder niet opmerken. Een EMVI-review is te vergelijken met een voorportaal hoe de aanbesteder de inschrijving gaat beoordelen. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de inhoud van teksten en of een duidelijke aansluiting op de vraag is aangegeven. Vanuit een helikopterview wordt gekeken naar een succesvolle inschrijving voor de klant, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteitscriteria van de aanbesteder.

EMVI-review voor een succesvolle aanbesteding

Belangrijk is om de interne processen binnen bedrijven te begrijpen. Soms is een verandering noodzakelijk om een proces daadwerkelijk te kunnen verbeteren. Dit wordt meegenomen in de review, waaruit feedback en verbetervoorstellen ontstaan. Vervolgens wordt een plan van aanpak vormgegeven, waarin de meerwaarde van de inschrijvende organisatie wordt onderbouwd. Hierin worden ook de omgevingsaspecten meegenomen en wordt rekening gehouden met de vraag achter de vraag. Belangrijk blijft op de hoogte zijn van recente (markt)ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling.

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624