Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding, of tender, is een procedure waarbij door middel van een inschrijving een bepaalde dienst of product wordt afgenomen. Overheden zijn bijvoorbeeld bij het inkopen van leveringen, diensten en werk geboden aan (Europese) aanbestedingsregels. Hierbij wordt op basis van bepaalde factoren, zoals prijs en/of kwaliteit, een keuze gemaakt. Maar ook steeds meer private partijen besteden aan door het objectieve karakter van een aanbesteding. Wanneer een aanbesteding wordt uitgeschreven, kunnen bedrijven door middel van een inschrijving een offerte uitbrengen. Aan het bedrijf met de meest passende offerte wordt het werk gegund.

Schrijven van een aanbesteding

Het schrijven van de stukken voor een aanbesteding is voor de meeste organisaties geen dagelijks werk. Vaak wordt de procedure van een offerte aangehouden, waarbij relevante zaken voor de aanbesteding onvoldoende worden belicht. De specialisten duiken in de organisatie van de inschrijver, analyseren alle informatie en schatten de kansen in om een succesvolle inschrijving te realiseren. Hierbij wordt de laatste wet- en regelgeving meegenomen, maar wordt ook rekening gehouden met omgevingsaspecten. Zo wordt de aanbesteder en de ontwikkelingen binnen de markt meegenomen in de plannen. De ervaring leert dat voorafgaand aan de aanbesteding de overheid geforceerd reageert ten aanzien van het transparant delen van informatie. Juist bij de vorming van de scope de dialoog aangaan met de markt om te bepalen welke activiteiten of combinatie van activiteiten bijdragen aan een goede aanbestedingsstrategie.

Opvallen tussen die dertien in een dozijn

De kracht bestaat om het onderscheidend vermogen van een inschrijvende organisatie helder over te brengen, zodat deze opvalt tussen alle andere inschrijvers. Alle elementen worden getoetst aan de hand van criteria, die de aanbesteder gebruikt om de inschrijving te beoordelen. Door uitgebreide kennis en ervaring met overheidsinstanties, wordt er precies gewezen welke aspecten belangrijk zijn en extra aandacht verdienen. Onderscheidend zijn in de aanbestedingsprocedure dan is er een verhoogde scoringskans.

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624