Wat is Best Value Procurement (BVP)?

Meeste waarde voor de laagste prijs

Een Best Value Procurement heeft als uitgangspunt dat een aanbesteding wordt gegund aan de inschrijver, die de meeste waarde verschaft voor de laagste prijs. De inschrijver is hierdoor in de gelegenheid om te laten zien dat over de benodigde expertise wordt beschikt en aan de vraag kan worden voldaan. Het kan lastig zijn voor een bedrijf om het voortouw te moeten nemen en behaalde resultaten inzichtelijk te maken. Hierdoor besluiten sommige bedrijven om niet deel te nemen aan een tender. Zonde!

Sterke punten en toegevoegde waarde

Voor de beoordelingsfase worden bij een BVP-aanbesteding altijd vijf vaste selectiecriteria gehanteerd: de prestatieonderbouwing, het risicodossier, het kansendossier, de prijs en interviews met sleutelfunctionarissen. De inschrijver wordt stap voor stap begeleid aan de hand van deze criteria voor het indienen van de inschrijving. Zo wordt de tenderstrategie bepaald; de sterke punten en de focus op de toegevoegde waarde van de organisatie wordt vastgelegd voor de aanvraag, daarmee wordt de juiste prijs en scope bepaald en tevens worden er interviewtrainingen gegeven aan sleutelfunctionarissen.

Zorg voor een efficiënte inschrijving

Voor een BVP-aanbesteding verkeert een inschrijver vaak in de veronderstelling dat hij zoveel mogelijk informatie moet verschaffen over behaalde resultaten en mogelijkheden van dienstverlening. Het risico bestaat dat het bedrijf zich blindstaart op te veel irrelevante informatie, waardoor de inschrijving is gebaseerd op los zand. Het klinkt gek, maar kent de inschrijver zichzelf wel? En wat zijn intrinsiek de prestaties? Aan de hand van de eerdergenoemde selectiecriteria, leer je de organisatie kennen en wordt snel de kern van de juiste prestatie informatie gevonden. Dit wordt verwerkt in een inschrijving, die bestaat uit maximaal zes pagina’s (2 voor kansen, 2 voor risico’s, 2 voor prestaties). Zo wordt de inschrijver zich meer bewust van de prestatie informatie en kan dit ook worden ingezet voor toekomstige activiteiten.

Wilt u meer inzicht in uw organisatie, zodat u efficiënt en succesvol kan inschrijven op een aanbesteding?

Bij BVP-aanbestedingen zetten wij onze unieke toegevoegde waarde in: het denken vanuit de aanbesteder en het meenemen van alle aspecten uit de omgeving. Zo analyseren we ook de organisatie en projectdoelstellingen van de aanbesteder om een inhoudelijk sterke, en voor de aanbesteder aansprekende, inschrijving te realiseren.

Neem contact op

Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
info@rainbowmanagement.nl
+31(0)30 – 75 27 624