fbpx

‘Sterk in een omgeving met vele actoren’

‘Sterk in een omgeving met vele actoren’

Walther Ploos van Amstel, lector city logistics Hogeschool van Amsterdam:

“De Tafel Ruimte & Infra is een samenwerking om de metropoolregio Amsterdam mobiel te houden, ook voor goederenvervoer. Er zijn veel partijen bij betrokken. Drie niveaus van de overheid en van het bedrijfsleven transporteurs, softwareleveranciers en verladers… Die partijen hebben allemaal hun eigen agenda. In zo’n omgeving met vele actoren en criteria gedijt Katarina enorm goed.

Het probleem met dit project was het spel tussen private en publieke partijen. Hoe breng je de verschillende belangen bij elkaar? Kijk, de kennis is er al, verdeeld over alle organisaties. Maar iedereen moet een belang voelen om een stukje van de informatie-puzzel te leveren. Hoe houd je iedereen betrokken? Dat vraagt om een lange adem.

Katarina weet hoe zowel de markt als de overheid werken. Ze heeft continu de rol van mediator gespeeld. Zij is vasthoudend en scherp op deadlines. Ze houdt rekening met ieders belangen en speelruimte.

Ze hielp mij bij het verwoorden van de boodschap waaraan bepaalde stakeholders op bepaalde momenten behoefte hadden. Op dat gebied had ik soms een blinde vlek.

Ik herinner me een moment waarop het leek of het project dood was. We zaten met de verkeerde mensen van een van de overheden om de tafel. Ze zorgden niet voor draagvlak binnen hun organisatie. Katarina regelde dat er andere mensen aanschoven. Inmiddels zijn dat de grootse ambassadeurs van het project.

Zonder haar was dit project niet geslaagd. De pilot wordt nu opgeschaald. De kennis die we opdoen over mobiliteit willen we verkopen aan andere metropoolregio’s wereldwijd. Het wordt hopelijk een Nederlands exportproduct!”

Walther Ploos van Amstel, lector city logistics Hogeschool van Amsterdam