Frans van der Beek – Programmamanager Tafel Ruimte & Infra:

 

Schiphol Area Development Company (SADC)

“Goede invulling van de opdracht door eigenaarschap en resultaatgerichtheid binnen de gemaakte afspraken. Prettige samenwerking door flexibiliteit en goede communicatie.”

Tafel Ruimte en Infra (R&I) heeft verkenning gedaan naar koppeling van logistieke ketens en verkeers- en mobiliteitsmanagement. Om deze koppeling vorm te geven heeft R&I enkele projecten gedefinieerd. Rainbow Management heeft samen met Buck Consultants:

Invulling gegeven aan stakeholdermanagement van de publieke partijen waaronder Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, TNO en CWI.
De governance structuur voor de projecten helpen vormgeven.
Actief meegedacht en meegeschreven aan de Dinalog TKI-aanvraag voor het project Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG).

Over R&I

Een van de clusters van het Amsterdam Economic Board (AEB) is Amsterdam Logistics Board (ALB). De Tafel Ruimte en Infra (R&I) is onderdeel van ALB. Aan deze tafel werken markt, overheid en kennisinstellingen samen aan initiatieven en projecten op het snijvlak van ruimte, infrastructuur en logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Schiphol Area Development Company (SADC) is voorzitter van R&I.

Bekijk ook de volgende reviews:

Ziut

Beens Groep

Heijmans

Gemeente Amsterdam

Ballast Nedam

Van den Biggelaar

Gemeente Roermond

WaakSaam

A.HAK

LMR Drilling GmbH

Rijkswaterstaat

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Dura Vermeer

Katarina van der Stad

Katarina van der Stad
Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
katarina@rainbowmanagement.nl
+31(0)6 – 13 136 595

Neem contact op