Dick Jonkers, Opgavemanager Provincie Utrecht:

 

‘Met een stralende glimlach spijkerhard op de inhoud’

Dick Jonkers: “Katarina van Rainbow Management regelde het proces voor een corona-claim van een aannemer met betrekking tot de renovatie van de Utrechtse sneltram. Die renovatie liep door de corona-uitbraak in 2020 vele weken vertraging op. De schade voor de aannemer zou kunnen oplopen tot ettelijke miljoenen.”

Rechtmatige afhandeling essentieel

“Het is essentieel dat zo’n claim rechtmatig wordt afgehandeld en dat wij de gelden als goed besteed kunnen verantwoorden. Als we het proces niet goed onderbouwen, brengen we onze gedeputeerde in de problemen. Bij een eerder project was er al discussie tussen de provincie en aannemer. Zo’n discussie wilden we niet nog een keer – een suggestie van een onrechtmatige claim was dus echt uit den boze.

Wij hebben van Rijkswaterstaat een handelingskader overgenomen, dat was opgesteld voor claims bij vertragingen door corona. We verklaarden dit kader van toepassing voor ons project. We vroegen aan Katarina om het proces te runnen waarin wij de claim konden beoordelen en rechtmatig betalen. Dat heeft zij uitstekend gedaan.”

Claims tot de essentie teruggebracht

“Ten eerste heeft Katarina met de aannemer een limitatieve lijst opgesteld van 25 onderwerpen die door corona beïnvloed werden. Toen die lijst rond was, heeft zij op regelniveau de feiten uitgepluisd: wat is wel een gevolg van corona en wat niet? Een externe kostendeskundige heeft die ramingen beoordeeld. Dat leidde tot een eindrapport waarvan we konden zeggen: de claims zijn tot hun essentie teruggebracht en correct: we kunnen nu rechtmatig betalen.”

De complimenten van Gedeputeerde Staten

“Voor Gedeputeerde Staten is dit zoals gezegd een gevoelig onderwerp. Dat zij akkoord gingen en ons complimenten gaven over het transparant beschreven proces, was een opsteker voor ons.

Voor mij als opdrachtgever is een van de toegevoegde waardes van Katarina dat zij met een stralende glimlach spijkerhard op de inhoud kan zijn. Met behoud van een goede relatie kan zo afgestemd worden wat de speelruimte is en wat de dilemma’s zijn. Wat uiteindelijk leidt tot een acceptabel resultaat voor alle partijen, dat politiek is uit te leggen. Ik heb onze accountant gevraagd om dit dossier eruit te pikken voor onze jaarrekening.”

Bekijk ook de volgende klantverhalen:

Corry Verlaan, Afdelingshoofd Contractmanagement Rijkswaterstaat

Walther Ploos van Amstel, lector city logistics Hogeschool van Amsterdam

Katarina van der Stad

Katarina van der Stad
Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
katarina@rainbowmanagement.nl
+31(0)6 – 13 136 595

Neem contact op