Ministerie infrastructuur en milieu

In 2011 is het ministerie Infrastructuur en Milieu gestart met het programma Beter Benutten. Hierbij werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.

De doelstelling is om de  files op de drukste punten met 20% te verminderen en 10% reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden te realiseren. Het eerste Beter Benutten vond plaats van 2011 tot en met 2014. In 2014 is besloten het Beter Benutten te vervolgen tot en met 2017. Wij hebben hieraan bijgedragen door het schrijven van het Ambitiedocument, waarbij in het bijzonder aandacht was voor integratie van diverse onderdelen en focus op effectiviteit. Tevens hebben wij geadviseerd op het gebied van organisatievorming.

Bekijk ook de volgende reviews:

Beens Groep

SADC

Heijmans

Gemeente Amsterdam

Ballast Nedam

Ziut

Van den Biggelaar

Gemeente Roermond

WaakSaam

A.HAK

LMR Drilling GmbH

Rijkswaterstaat

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Dura Vermeer

Katarina van der Stad

Katarina van der Stad
Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
katarina@rainbowmanagement.nl
+31(0)6 – 13 136 595

Neem contact op