Martin van der Waal – Projectdirecteur hdd kruising Den Helder – Texel

 

LMR Drilling GmbH

“Rainbow Management heeft een essentiële bijdrage geleverd bij deze, succesvol doorlopen, complexe tender. Dankzij hun creatieve en oplossingsgerichte aanpak hebben wij de (top)risico’s beheerst, waarbij de mogelijkheden die het contract bood optimaal zijn benut.”

Contractmanagement op basis van UAV-GC

In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland wordt de huidige oostelijke zinker vervangen door een of twee nieuwe waterleidingen onder de zeebodem van Marsdiep. De nieuwe waterleiding tussen Den Helder en Texel wordt aangelegd met een zogenaamde horizontale boring en heeft een lengte van circa 4,6 kilometer. Dit wordt de langste horizontale boring ooit, de langste is tot nu toe circa 4 kilometer. Om deze uitdagende klus te klaren heeft PWN de markt gevraagd goed mee te denken en de verantwoordelijkheid voor de ontwerp, uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden, op basis van de UAV-GC 2005, bij de Opdrachtnemer gelegd.

Een van de geïnteresseerde marktpartijen was LMR Drilling GmbH, voor hen hebben wij het contractmanagement invulling gegeven. Wij hebben voor het tenderteam alle contractuele risico’s inzichtelijk en beheersbaar gemaakt, zodat zij de winnende aanbieding konden doen.

Bericht over de gunning van dit werk aan LMR Drilling: //www.texelsecourant.nl/nieuws/aankondiging/25058/contract-nieuwe-waterleiding-getekend

Bekijk ook de volgende reviews:

Beens Groep

SADC

Heijmans

Gemeente Amsterdam

Ballast Nedam

Van den Biggelaar

Gemeente Roermond

WaakSaam

A.HAK

Rijkswaterstaat

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Dura Vermeer

Ziut

Pieter Overtoom

Pieter Overtoom
Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern

pieter@rainbow­management.nl
+31(0)6 – 13 139 094

Neem contact op