Jan Waalen – Coördinator Verkeer en Vervoer:

 

Gemeente Roermond

“Katarina heeft de expertsessie geleid op een enthousiaste en inspirerende manier. Ze heeft ons daarmee weer een stuk de goede weg op geholpen met het nieuwe verkeersbeleid.n. Zonder haar werk zouden we vertraging hebben opgelopen, en mogelijk bestuurlijk draagvlak.”

 

In het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) legt gemeente Roermond de basis voor het verkeersbeleid van de opvolgende jaren. Hierin komen veel thema’s aan bod, zoals bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Voor het GVVP zijn een vijftal speerpunten geformuleerd, te weten:

  • Smart Mobility;
  • Beter Benutten;
  • Gedragsbeïnvloeding;
  • Lopen en Fietsen;
  • Mobiliteitsknooppunt.

Ter uitwerking van het speerpunt “Beter Benutten” heeft Gemeente Roermond ons gevraagd hierin als expert een groep stakeholders (o.a. gemeentes, provincies, bewoners, marktpartijen) te begeleiding in het concreter maken van dit speerpunt. Dit hebben wij gedaan middels een exportsessie van een dagdeel waarbij de expertise van Rainbow Management gedeeld is met de stakeholders en hen de mogelijkheid is geboden hun ideeën en wensen te formuleren zodat de gemeente die kan afwegen en meenemen in het GVVP.

Bekijk ook de volgende reviews:

Beens Groep

SADC

Heijmans

Gemeente Amsterdam

Ballast Nedam

Ziut

Van den Biggelaar

WaakSaam

A.HAK

LMR Drilling GmbH

Rijkswaterstaat

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Dura Vermeer

Katarina van der Stad

Katarina van der Stad
Rainbow Management
Rijnzathe 7
3454 PV De Meern
katarina@rainbowmanagement.nl
+31(0)6 – 13 136 595

Neem contact op