“ZE KUNNEN SNEL SCHAKELEN BINNEN COMPLEXE MATERIE EN DENKEN MEE”

Wij zetten voor jou de Project­structuur op

Een project heeft vele verschillende stakeholders. Een projectstructuur die recht doet aan de complexiteit van het project en gedragen is door de interne en externe stakeholders zorgt voor een goede start van het project. Wij verzorgen het opzetten van de projectstructuur. Hiermee krijg je duidelijkheid in de hoofdrolspelers van het project en hoe de projectorganisatie efficiënt ingericht kan worden om het eindresultaat te behalen.

Een projectstructuur met heldere verdeling van de taken en stakeholders zorgt ervoor dat alle projectmedewerkers hun kennis en expertise effectief kunnen inzetten ten behoeve van het project en eindresultaat.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Gesprekken met projectteam (en opdrachtgever) om overzicht te creëren van de partners en stakeholders;
  • Analyse van de organisatie waarbinnen het projectteam moet functioneren;
  • Formulering van rollen die binnen het projectteam nodig zijn;
  • Uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol;
  • Uitwerking van het escalatiemodel;
  • Review projectstructuur met projectteam en de (intern) opdrachtgever.

Vul hier het formulier in
Wij nemen binnen 24 uur contact
met je op