“EIGENAARSCHAP EN RESULTAATGERICHTHEID BINNEN DE GEMAAKTE AFSPRAKEN”

Beleids­ontwikkeling

Beleid wordt generiek opgesteld en kan op specifieke projectelementen frustreren. Om toch het gewenste projectresultaat te bereiken, is het van belang om inzicht te hebben welke beleidsaanpassingen nodig zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de juiste paden te kennen om te komen tot beleidsaanpassingen om zodanig de effectiviteit van het project te waarborgen.

Het project is aangevangen en je komt steeds vaker knelpunten tegen met betrekking tot de werkzaamheden en het bestaande beleid. De voortgang van het project staakt hierdoor, of je kunt wellicht helemaal niet meer verder. Wij helpen u om de knelpunten boven water te halen en de juiste vragen te stellen bij de juiste personen/organisaties.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Knelpuntenanalyse;
  • Formulering van de beleidsvragen;
  • Inrichting van proces om te komen tot beleidsaanpassing.

Vul hier het formulier in
Wij nemen binnen 24 uur contact
met je op