Aanbestedingen

 

Inschrijven op een tender duur en arbeidsintensief? Het kan ook anders!

Een opdrachtnemer, ook wel de inschrijver op een tender, komt zichzelf vaak tegen tijdens het proces. Vooral bij een BVP-tender is het belangrijk om aan te tonen dat je als opdrachtnemer de meest geschikte partij bent, dat verhoogt je kansen aanzienlijk. Bedrijven zijn echter vaak vooral bezig met hun product of dienst en simpelweg het werk zo goed mogelijk uitvoeren. En om daaruit ontstane prestatie-informatie vast te leggen, wordt vaak vertrouwd op het geheugen van medewerkers. Het is geen sinecure om relevante resultaten uit het verleden op deze manier in kaart te brengen. Kortom, de opdrachtnemer kent zijn organisatie doorgaans in detail niet goed genoeg en het kost vaak veel tijd om de past performance te achterhalen. Soms is dit zelfs een reden voor organisaties om niet in te schrijven op een aanbesteding. En dat is echt zonde!

Meten is weten

Het is daarom aan te raden om standaard resultaten vast te leggen. Dat vraagt een flinke ingreep in de bedrijfsvoering, maar beloont zichzelf op de langere termijn. Niet alleen voor aanbestedingen is dit zinvol, maar het houdt medewerkers ook scherp door regelmatig te evalueren. Meten is weten, maar dit wordt helaas te weinig gedaan, waardoor relevante informatie verloren gaat. Door het vastleggen van activiteiten en resultaten integraal onderdeel te laten zijn van de organisatie en processen gedurende de looptijd vast te leggen in plaats van achteraf, komt het de kwaliteit van de prestatie-informatie ten goede. Bovendien zorgt dit voor een minder arbeidsintensief proces bij een tender.

Waardevolle informatie

Consultants hebben bij een aanbesteding vaak veel vragen over het bedrijf van de opdrachtnemer Als opdrachtnemer sta je midden in de organisatie en kijk je met een subjectieve bril. De consultant, die is ingeschakeld voor het tenderproces gaat diep in de organisatie en weet op basis van welke informatie de aanbestedende partij een keuze maakt. Qua tijd en kosten is het dan vele malen efficiënter wanneer informatie goed is geborgd en daardoor snel voor handen is. Zo wordt het aantrekkelijker voor een opdrachtnemer om op een tender in te schrijven en wordt het optimale resultaat behaald.

Wil jij optimaal en met de beste resultaten inschrijven op een tender? Neem dan contact met ons op voor advies!