Omgevingsmanagement

 

Eerst bouwen, daarna de omgeving onder de loep nemen. Is dat logisch?

Een grootschalig bouwproject omvat veel verschillende aspecten, waarmee rekening moet worden gehouden en die met elkaar in verbinding staan. De omgeving is daar een belangrijke factor in. Met welk doel wordt de omgeving ingezet? Wat zijn de gebruikers? En hoe staat de mobiliteit met de omgeving in verbinding? Het zijn vraagstukken waar al in een vroeg stadium over moet worden nagedacht, maar in de praktijk komen deze zaken vaak pas naar boven, wanneer een project zich in het eindstadium bevindt of na de oplevering.

Eigen eilandjes

De overheid werkt bij de realisatie van bouwontwikkelingen met verschillende procesonderdelen, zogenaamde kolommen. Er wordt gekeken naar de omgeving, infrastructuur, wetgeving, milieueisen; iedere kolom bestaat uit een eigen proces en heeft op zichzelf staande verantwoordelijkheden en regels.

Hoewel het logisch is dat al deze ontwikkelingen met elkaar in verbinding staan, blijkt vaak pas nadat een project is gerealiseerd dat er zaken over het hoofd zijn gezien. Elementen die tijdens het bouwproces heel goed in het project konden worden meegenomen.

Alles staat met elkaar in verbinding

We schetsen een voorbeeld met de realisatie van een nieuwe wijk. Een wijk met een suboptimale infrastructuur komt vaak pas tot stand door het inpassen van elementen in een bestaande situatie, na de eindoplevering. De mobiliteit zet in, de omgeving verandert.

Bij nieuwbouwprojecten wordt bijvoorbeeld vaak te weinig aandacht gegeven aan infrastructuur. De lange termijnvisie is niet voldoende en niet alle gewenste faciliteiten worden tijdig meegenomen. Denk aan ondergrondse afvalvoorzieningen, voldoende en kwalitatieve parkeergelegenheid en een goede doorstroom in aanrijroutes voor de bereikbaarheid. Maar ook toekomstbestendige voorzieningen voor kabels en leidingen en elektrische laadpunten. Vanuit de overheid wordt elektrisch rijden gestimuleerd, maar wanneer de voorzieningen in de directe thuisomgeving niet op orde zijn, wordt het voor een gebruiker minder aantrekkelijk om voor een elektrische auto te kiezen. Het een is het gevolg van het ander.

Integrale aanpak projecten voor meer resultaat

Een integrale aanpak vanuit de overheid is gewenst. Met een juiste planning, programmering en lange termijnvisie kunnen projecten efficiënter en kostenbesparend worden gerealiseerd. Bovendien vermindert het de omgevingshinder voor de gebruiker. Doe het meteen goed en doe het zo compleet mogelijk. Communicatie is hierbij het sleutelwoord.

Wil je een objectieve en oplossingsgerichte adviserende partij inschakelen om een project te laten slagen? Neem dan contact met ons op!