Komen er weleens Best Value Procurement aanbestedingen langs waar je tot je ergernis weinig mee kunt? Misschien heb je de mensen niet met ervaring met deze manier van inschrijving. Of misschien heb je niet de past performance of verifieerbare prestatie-informatie.

Of word je geconfronteerd met een hybride vorm van Best Value Procurement aanbesteding? Soms besluiten bedrijven om deze tenders te laten lopen, terwijl ze de klus graag zouden doen. Zonde.

Wij helpen

Laat het project niet lopen maar schrijf ook niet in op hoop van zegen. Wij willen je laten begrijpen welke sterke punten van jullie bedrijf wel of niet aansluiten bij de uitvraag.

  • Wij bepalen de tenderstrategie.
  • We bekijken de sterke punten van jullie organisatie, en welke daarvan passen bij de uitvraag.
  • Deze sterke punten onderbouwen we.
  • We stellen een verdedigbare in & out-lijst op, die zorgt voor een goede prijs en een scope die niet te groot is.
  • Wij geven een interviewtraining aan sleutelfunctionarissen.

Ook van de aanbesteder analyseren we de organisatie en projectdoelstellingen. Waar is deze gevoelig voor? Alle beweringen die we doen in het kansendossier, risicodossier en prestatiedossier moeten aansluiten bij deze doelstellingen.

Meer lezen? Onze ervaringen met BVP

Wij scoren gemiddeld...

0

Prestatiedossiers

0

Risicodossiers

0

Kansendossiers

0

Interviews

Meer weten over Best Value Procurement, neem vrijblijvend contact met ons op