Over ons – Rainbow Management

Hoe wij beweging krijgen in projecten die in een kramp geschoten zijn

Is onderstaande herkenbaar?

 • Ben je de kartrekker van een project dat niet van de grond komt?
 • Komen er allerlei onvoorziene wensen boven tafel nadat het contract is getekend?
 • Is er angst om de andere partij af te rekenen op resultaten of onderling wantrouwen?

De gevolgen hebben we te vaak van dichtbij gezien: verlies van investering, het niet halen van doelen, juridische procedures… Om maar te zwijgen over verstoorde interne en externe relaties. Terwijl je wel op elkaar aangewezen blijft.

Wij doen cont(r)actmanagement

Rainbow Management werkt voor zowel marktspelers als overheden, zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Wij begrijpen dat samenwerking in de keten slaagt als iedereen elkaars belangen kent en respecteert.

Het contract is daarbij een middel, geen doel. Natuurlijk moet de rechtmatigheid in orde zijn. Maar we moeten ons niet blindstaren op het juridische aspect van contracten. Het gaat uiteindelijk om de doelmatigheid van het contract en het project.

 • Een belangrijk resultaat is dat we minder klachten en dure juridische procedures tegenkomen.

  Corry Verlaan

  Afdelingshoofd ContractmanagementRijkswaterstaat

  Corry Verlaan

Wij zorgen ervoor dat de partijen het eens worden over doel, scope en acceptabele risicoverdeling. Dit moet helder zijn voordat het contract er ligt. Dit zorgt voor duidelijkheid en een goed onderling contact. Het contract is dan nog een formaliteit.

Onze contracten zijn flexibel en faciliteren het omgaan met veranderingen. Want een contract moet de veranderde realiteit van een project niet in de weg zitten. 
Duiken er nieuwe ontwikkelingen op? Ons uitgangspunt is om dan terug te gaan naar de gedeelde intentie. We beoordelen of deze ontwikkelingen invloed hebben op het gezamenlijke doel. Zo ja, dan maken wij de aangepaste scope, werkwijze of organisatie contractueel mogelijk. Een eventuele contractwijziging hoeft zo geen drama te zijn.

Projecten die wél van de grond komen

Door deze uitgangspunten te volgen, realiseren wij succesvolle samenwerkingsverbanden. Ook als stakeholders eerst niet wilden samenwerken. En zonder dat de individuele partijen hun eigenheid verliezen en belang niet gediend zien.

 • Geen claims
 • Weinig faalkosten voor beide partijen
 • Projecten die rendabel zijn en binnen de gestelde termijn opgeleverd worden

Katarina van der Stad – Bošnjak

Plots worden dingen mogelijk

Ook in complexe omgevingen kun je doorbraken bereiken. Zeker als er een urgent probleem moet worden opgelost.

Ik vind het interessant om een rol te spelen bij projecten waar een dergelijke sense of urgency gevoeld wordt. Is die er niet? Dan is het mijn taak om dit gevoel op te roepen. Want als de nood hoog is, worden er plots dingen mogelijk. Dan breek je door kaders heen en geven betrokkenen bijvoorbeeld een deel van hun scope op voor het algemeen belang.
Een project dat me te binnen schiet, is de Netwerkaanpak Utrecht van Rijkswaterstaat. Dat ging over de coördinatie van werkzaamheden aan meerdere snelwegen. Door de dreigende verkeersinfarcten kon er plots van alles. Een aannemer stelde bijvoorbeeld voor om de fasering van een project aan te passen, zodat de impact op de omgeving minimaal was. Normaal zou een overheid nee verkopen op zo’n voorstel. Maar in het belang van de omgeving zijn ze toch akkoord gegaan. Bij de Netwerkaanpak Utrecht was ik projectleider van de ReisWijzer, een project op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement. Ik zat in die rol omdat ik de initiatiefnemer was van de ReisWijzer – tegenwoordig heet dat Goed op Weg. Het is een initiatief om drukte op de weg bij de bron aan te pakken: de weggebruiker.
Het was geweldig om te zien hoe iedereen snapte wat de omgevingsbelangen waren en bereid was om hun werkwijze aan te passen. We kregen zowel de partijen op operationeel als strategisch niveau mee. En dat terwijl er al contracten getekend waren en de werkzaamheden al begonnen.
Het belang van de eindklant moet altijd centraal staan. Als dit tot iedereen doordringt, krijg je veel gedaan. Dát is waar het om draait. De projectscope en de contracten zijn maar middeltjes om dat doel te bereiken.

Waarom ik met Pieter samenwerk?

 

“Pieter is een bijzonder intelligente en nuchtere man die elke dag met een grote glimlach aangaat. Heel prettig om mee samen te werken.”

Pieter Overtoom

Toen wisten we dat het goed zat

Beweging krijgen in organisaties is vaak letterlijk een kwestie van beweging. Als iedereen stilzit en elkaar mails stuurt, kun je beter stoppen. Samenwerking is gebaat bij samen lachen, stevige discussies, en elkaar helpen als de druk groot is. 

 Ik ben iemand die niet lang stil kan blijven zitten – misschien omdat ik uit een ondernemersgezin kom. De leukste klussen vind ik die waar ik klanten kan meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Als ik in rollen zit waarin ik nieuwe dingen kan verkennen. Ik krijg dan zoveel energie dat ik letterlijk niet op mijn stoel kan blijven zitten.
Een paar jaar geleden – we waren nog maar net begonnen – werd Katarina gevraagd om een rapport te schrijven voor een grote klant. Al snel bleek dat die klant alleen maar één bepaalde uitkomst wilde horen.
 Katarina kwam naar me toe en zei: “Ik krijg dat niet uit mijn vingers, ik eet nog liever mijn laptop op.” Mijn reactie was: “Dan schrijf je het toch niet?” Ze maakte zich zorgen om onze omzet. Dat komt wel goed, zei ik, zolang we maar achter ons werk staan, komt de rest vanzelf.  We hebben toen twee dagen en avonden samengezeten om onze analyse te schrijven. De opdracht werd daarna beëindigd, wat te verwachten was – overigens gingen we in goede harmonie uit elkaar. Uiteindelijk maak je met die houding meer vrienden dan dat je ermee verliest. 
Voor ons was dit een belangrijk moment. We snapten dat we er allebei achter stonden om alleen goed werk te leveren en geen flauwekul. We willen alleen opdrachtgevers die hier ook zo over denken.

Waarom ik met Katarina samenwerk?

 

“Katarina is een bevlogen dame die altijd weet te inspireren. En verbazen. Door haar doortastende aanpak is er altijd beweging.”

Neem vrijblijvend contact met ons op